Kalimat Bijak :

Sunday, September 13, 2015

Aren (Arenga pinnata) : Tanaman Konservasi dan Sumber Energi Alternatif

Karaktersitik Tanaman Aren


Tinggi batang tanaman Aren berkisar antara 8-20 m sehingga untuk menyadap nira yang merupakan hasil utamanya, diperlukan tangga. Tanaman ini berbunga setelah berumur 7-12 tahun. Tandan bunga muncul dari setiap pelepah atau bekas pelepah daun, mulai dari atas kira-kira seperempat dari pucuk ke arah bawah. Bunga pada tandan pertama hingga kelima atau keenam adalah bunga betina, baru disusul bunga jantan yang muncul secara bertahap hingga ke pangkal batang, atau 2-3 m di atas tanah.

Tandan bunga yang disadap niranya adalah tandan bunga jantan. Jumlah tandan produktif hanya 4-6 tandan dengan masa sadap 2-3 bulan. Dengan demikian, masa sadap aren berkisar 8-18 bulan. Setelah itu bunga jantan masih keluar, tetapi kurang produktif. Nira Aren mengandung gula yang tinggi (hingga 12%). Bila tidak diawetkan, nira akan terfermentasi menjadi alkohol dan cuka.

Anatomi pohon dan buah Aren
(Arenga pinnata)

Tanaman Aren akan mati 5 tahun setelah berbunga. Seluruh bunga betina akan masak dalam 1-3 tahun. Bunga betina yang masih muda dapat diolah menjadi kolang-kaling. Dalam satu tandan, buah masak tidak serempak. Bunga betina masak mengandung 2-3 biji dengan dengan kulit yang keras. Jumlah biji yang dihasilkan bunga betina berkisar antara 5-8 ribu biji per-tandan.

Batang Aren dibungkus oleh pelepah daun dan ijuk yang melekat pada pangkal pelepah. Ijuk dapat dipanen setelah tanaman berumur 4 tahun dan terus dipanen hingga tanaman berumur 8-10 tahun, bergantung jenis dan pertumbuhan tanaman. Batang berkulit keras membungkus jaringan gabus yang mengandung pati. Kandungan pati mencapai maksimum sebelum tanaman berbunga dan menurun drastis ketika tanaman disadap. Panen pati dapat dilakukan jika tanaman tidak disadap.

Macam-macam manfaat Aren (Arenga pinnata)


Aren Sebagai Tanaman Konservasi


Selain menghasilkan nira, Aren dapat berfungsi sebagai tanaman konservasi pada lahan miring (>30%) dengan populasi tanaman 100-200 pohon/hektar. Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lahan, yaitu dapat 5m x 10m, atau 10m x 10m. Dari populasi tanaman per satuan luas, hanya 50% yang produktif menghasilkan nira. Masa produktif tanaman Aren hanya 2-3 tahun. (cara budidaya Aren) >>>

Selanjutnya : 
Artikel Terkait